سال ساخت خودرو را انتخاب نمایید
وضعیت بیمه نامه قبلی خود را مشخص کنید
تاریخ اعتبار بیمه‌نامه قبلی خود را انتخاب کنید
{{error_txt}}
تخفیف بیمه‌نامه قبلی را انتخاب کنید

درصد تخفیف خود را مطابق راهنما و عینا از روی بیمه نامه وارد کنید

به تخفیف درج شده در بیمه نامه عددی را اضافه نکنید، تخفیف سال جاری به صورت خودکار محاسبه می شود.

به دلیل تغییر مالکیت تخفیفات شما در بیمه‌نامه جدید صفر در نظر گرفته میشود.

سابقه دریافت خسارت از بیمه نامه قبلی
اطلاعات انتخاب شده
  • نوع موتور
  • {{vehicle_type_value}}
  • سال ساخت
  • {{makeDate}}
مرحله قبل