روش اول: ورود با نام کاربری و رمز عبور
روش دوم: ورود با کدملی