برند وسیله خود را انتخاب نمایید
مدل {{car_brand}} خود را انتخاب نمایید
اطلاعات بیمه نامه خود را وارد نمایید
ارزش روز وسیله نقلیه خود را ثبت کنید
(راهنما) {{car_price.num2persian()}} تومان
{{stafs_price.num2persian() }} تومان

لوازم اضافه مورد نظر را انتخاب نمایید:

حداقل قیمت ‌10میلیون‌تومان و حداکثر ‌50میلیاردتومان می‌باشد

وضعیت کارکرد وسیله نقلیه خود را انتخاب کنید
(راهنما)
(راهنما)
در صورتی که قبلا خودرو متعلق به شما نبوده، تخفیف‌های ثالث مالک قبلی را وارد نکنید
سابقه بیمه بدنه قبلی خود را انتخاب کنید
(راهنما)
تعداد سال‌هایی از تخفیف بیمه بدنه را وارد کنید که بیمه‌نامه به‌نام شما بوده است
اطلاعات انتخاب شده
 • نوع بیمه نامه
 • بیمه بدنه
 • نوع وسیله نقلیه
 • {{vehicle_title}}
 • برند خودرو
 • {{car_brand}}
 • مدل خودرو
 • {{car_model}}
 • کاربری
 • {{karbari_title}}
 • تولید
 • {{made_in_iran ? 'داخلی' :'خارجی'}}
 • سال ساخت
 • {{makeDate}}
 • قیمت خودرو
 • {{priceFormat(car_price)}} تومان
 • تخفیف بیمه بدنه
 • {{takhfif_badane.replace('year','')}} سال
مرحله قبل
مرحله قبل