بیمه حکمت

شرکت بیمه حکمت با پشتوانه ای عظیم و سهامدارانی بزرگ در تاریخ 1395/12/18 پروانه فعالیتش را در کلیه رشته‌های بیمه ای اعم از بیمه‌های زندگی، اتومبیل، مسئولیت، مهندسی، آتش سوزی، حوادث گروهی و انفرادی و درمان تکمیلی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت از نظر تعداد سهامداران حقیقی دارای بیشترین تعداد سهامدار (بالغ بر 152،000 نفر) می باشد.

مهم ترین سهامداران شرکت عبارتند از:

1-کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

2-شرکت هواپیمایی کاسپین

ماموریت شرکت:

استفاده از ظرفیت های صنعت بیمه برای تامین منافع ذینفعان

چشم اندازشرکت:

شرکت بیمه حکمت در سال 1404 با بهره گیری از سرمایه انسانی توانمند و فناوری های نوین و تمرکز بر مشتری مداری و سهامداری مشتریان خود، یکی از 3 شرکت برتر صنعت بیمه کشور از نظر تعالی سازمانی است.

ارزش های محوری شرکت:

مشتری مداری، سودآوری، انضباط مالی، توانمند سازی منابع انسانی، رعایت حقوق ذینفعان، اخلاق حرفه ای، نوآوری، شایسته سالاری و کمال گرایی

 

https://hsinsur.com