بیمه ایران معین

براساس مصوبه سال ۱۳۸۲ هیات وزیران در خصوص اجازه فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شرکت بیمه ایران معین توسط شرکت بیمه ایران، با سرمایه 15 میلیارد ریال در منطقه آزاد کیش به ثبت رسید و فعالیت خود را به‌طور رسمی از تاریخ 15/11/1383 آغاز نمود. در حال حاضر سرمایه ثبتی این شرکت، 4000 میلیارد ریال است و با ‌برنامه ریزیهای انجام شده افزایش خواهد یافت.

به اذعان شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت بیمه ایران معین، تا کنون توانسته است خدمات مطلوب و شایسته‌ای را به بیمه‌گذاران ارایه و نام خود را به‌عنوان برترین بیمه‌گر با بالاترین سهم بازار در این مناطق در اذهان مشتریان ثبت نماید.

نهالی که به‌نام بیمه ایران معین در سال 83 کاشته شد، اکنون شرکتی است:

  • از نظر سرمایه، در زمره ۱۰ شرکت اول صنعت بیمه کشور؛
  • راهبر صنعت در مناطق آزاد با سهم بیش از ۵۰ درصدی از بازار؛
  • موفق به کسب رتبه توانگری مالی سطح یک و حفظ آن طی 9 سال گذشته؛
  •  مفتخر به پرداخت بیشترین میزان خسارت در مناطق آزاد به‌عنوان بدیهی‌ترین تعهد خود در قبال مشتریان؛

 

https://www.bimc.ir