درخواست مشاوره و خرید بیمه نامه درمان و عمروحوادث گروهی مخصوص سازمان ها

انتخاب شرکت بیمه، نوع و میزان پوشش ها در اختیار شماست.

نحوه خرید بیمه های درمان و عمروحوادث گروهی

با توجه به تفاوت خرید بیمه های درمان و عمروحوادث گروهی نسبت به سایر بیمه ها، عارف24 به سازمان ها پیشنهاد می دهد قبل از استعلام نرخ و شرایط، مشاوره کارشناسان را دریافت نمایند تا بتوانند بهترین شرایط بیمه ای را اخذ نمایند.

بعد از این مرحله عارف24 شرایط مدنظر آن سازمان را از شرکت های بیمه استعلام و جهت انتخاب آسان آن مجموعه شرایط به صورت مقایسه ای در اختیار  آن شرکت قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعلام طرح مورد نظر جهت صدور قرارداد اقدام فرمائید.

کافیست تا اطلاعات تماس خود را در عارف24 ثبت نمائید تا کارشناسان با شما تماس حاصل نمایند.